Page:Sibu Congkan Sanbian107-查繼佐-罪惟錄-60-40.djvu/84

此页尚未校对


職以是叢衆怨𬒳誣上遣侍𭅺葉盛給事中毛弘即訊留

都綸淂白五年秋星変自劾請罷不𠃔秩滿轉左十二年

請老䘚泰陵即位贈尚書謚恭毅官其子立為鴻臚主簿

其裔孫一㷆者以明經𥙷来陽知縣崇禎甲申國变投組

歸丙戍魯監國敗楽清新令至一㷆粛衣冠投泮池令使

人掖之不淂死遂亡匿山中舞兵不成单身走天台歴太

平赴太平學泮池死

鐘同字世京江西永豊人景㤗二年進士授監察御史易儲

時同每獨坐𣸧思嗚𠰸不止已而懐献太子卒同入朝侍

漏與禮部𭅺中章綸論儲位事慷慨流涕遂上䟽請𣸪立