Page:Sibu Congkan Sanbian115-查繼佐-罪惟錄-60-48.djvu/96

此页尚未校对


  汪道昆江民莹趙 鶴

汪道昆字伯玉南直歙人也三𡻕従大父口授古詩百篇

客至嘗令誦詩行酒以為樂既受師盡𤼵先世藏書萬卷 --卷(⿵龹⿱一龴)

讀之屬辭一禀諸古成嘉靖二十六年進士以縣令歴部

𭅺治郡十年𠩄人𥘉不知道昆能為古文詞也王世𢡟偶

客坐見其片帋驚歎謂数百年無此物于是人知道昆世

貞得其手書益大稱賞道昆嘗為友人著新都講業論以

見志大率尊李獻吉以為能𡈽梗晩近同郡山人江民莹

好古士也善詩工古體道昆與語相得上計時著有七論

皆悼世之詞歴都御史廵撫八閩文益工時戚継光為閫