Page:Sibu Congkan Sanbian116-查繼佐-罪惟錄-60-49.djvu/80

此页尚未校对


  年冨

年冨字大有南直懐逺人本姓𫿞籍訛為年永樂中郷貢

授山東徳平訓𨗳召為吏科給事中陞陜西𠫵政廵歴郡

邑𥙊民隐革奸𡚁興學𭄿農尤嫉贓吏正統九年陞河南

布政使饑民流聚十数萬剽掠為撫輯散觧之鹵也先数

𫟪以左副都御史提督大同軍務舉廢政革科徴抑豪

横廣屯田軍功爵賞核勿濫景㤗中㐮桓王遜燂以事誣

冨冨請老上為勅王守法度勿得溺風憲大臣大同䘚吴

淮有所受妄稱冨横侵縂兵郭㘴縂兵上尚書于謙議都

御史上縂兵如王翺鄒來學故事可淮妄言沮軍法冝䆒