Page:Sibu Congkan Sanbian116-查繼佐-罪惟錄-60-49.djvu/88

此页尚未校对


  唐胄

唐胄字平矦廣東瓊山人弘治十五年進士以户部主事

憂歸值劉瑾用事謝病不出瑾誅起舊聀屡䟽請罷蘓杭

織造内臣出内像為宋死莭臣趙與珞等請謚立祠累迁

廣西提學僉事令諸猺得遣子入學讀書副使雲南擒𡈽官

莾信覈保山令趙九臯之撗虐者諭觧木邦孟飬之𠒋政

聲大著歴廣西左布政使時宗室候封常請𥙷禄冑以未

爵何禄著為令禄從爵始古田鳯凰塞韋賊為亂胄令人

諭降賊曰是豈前吾猺子弟所就學宗師耶咸觧甲受貭

歴陞户部左侍郎嘉靖十五年議伐安南胄陳不可者八