Page:Sibu Congkan Sanbian122-查繼佐-罪惟錄-60-55.djvu/18

此页尚未校对


  金英范弘阮浪

金英者宣宗時已入司禮與興安皆有時名嘗受免死誥

後𥝠芻牧南海子與范𪪺英亮共下錦衣獄尋釋之弘交

趾人正統中凡經筵講義及制誥實録等事皆以命弘弘

剛果勇于為善後與土木之難正統十四年英受太后命

輔郕王居守及英宗北狩侍讀徐珵倡議南遷英大聲叱

之令掖珵出是時都人洶洶英静以鎮之𭄿帝䔍任于謙

議𢧐守乆之帝将易儲語英曰七月之二日記東宫生時

英佯不悟叩頭曰東宫千秋辰乃十一月之二日也帝為

默然帝言懷愍英特以憲廟對英常以奉使南都且還朝