Page:Sibu Congkan Sanbian126-查繼佐-罪惟錄-60-59.djvu/42

此页尚未校对


  憑祥李寰

李寰者廣西憑祥縣土官庻子也其先李昇洪武十八年

㕥憑祥峝歸附授廵檢世永樂二年改縣治以昇知縣事

其後部落蕃衍當交趾鎮南𨵿爲左江要害成化八年

州治㕥昇孫廣寜知州事廣寕十子寰其季也廣寕SKchar

子爭立竟以孫珠嗣嘉靖中珠死族弟珍珏爭立珍挈印

奔况州况州土舎黄泰㕥其娣黄孟妻之珏遂擅攝州事

十四年州目李清䓁説思明府土舎黄朝共邀黄泰以兵

七百人入珍憑祥珎乃為思明屬而珏奔罄栁南海浪人

歐紹賢䓁説珍曰思明安得属憑祥吾為足下恥之珍輙侮