Page:Sibu Congkan Sanbian127-查繼佐-罪惟錄-60-60.djvu/106

此页尚未校对


攻之䛇暹邏與平王䘚子西哩麻哈刺嗣立來朝宣徳九

年復至正統中王息力八宻息瓦児丢八沙乞賜敕書景

㤗中王䘚子無荅佛哪少請封䛇許之天順中𫝊子蘓丹

速沙又傳子烏哈木沙皆請封成化十四年給事中林

荣行人黄乾亨岀使還況死自是罷遣正徳十三年國王

蘓端媽木為佛𭅺机酋𠩄逐保陂隄佛𭅺機㩀其地滿刺

加來訴御史丘道隆何鰲等䟽請驅絶佛𭅺機王得復國

滿刺加人𠩄苦龍亀高四尺四足有鱗甲露長牙逢人即

嚙死山有黒虎視虎差小或變人形入市殺人有𮗜之者

集衆擒殺之與佛機為三害時以擒勦佛𭅺機故併絶安