Page:Sibu Congkan Sanbian127-查繼佐-罪惟錄-60-60.djvu/72

此页尚未校对


  哈烮國俺都淮八刺黒魯迷

哈烮一名黒魯在撒馬児罕西南去嘉峪関萬三千里元駙馬

帖木児之子沙哈魯嘗居其地國人稱為速魯檀猶華言

君王也東有俺都淮八刺黒諸城皆𨽻焉洪武二十五年

遣使䛇諭永楽七年頭目麽賚朝貢正統二年使哈只貢

馬王石城方十里壘石為屋墻壁𥦗牗皆金碧琉璃金床

重茵衣冠大𩔗亦力把力民𡈽房氊帳以雨少故上下互

呼名雖王亦然相見少屈躬道撒力馬力一語握手或相

抱為禮致意于人則云撒盤少炊㸑飯食就肆無𠤎箸交

易用銀錢錢三䓁無正朔日月亦無斗斛用𫞐衡為量税