Page:Sibu Congkan Sanbian128-查繼佐-東山國語-2-1.djvu/122

此页尚未校对


贑満師萬人困新昌泰來出戰陣殁城䧟其子正儀選貢亡走

粤西永曆中授平樂知縣卒於官維撲以義附泰來閲歴艱難

屢挫不絀事敗往就楚督何騰蛟入幕中奉命招李赤心道卒

终始不受官騰蛟題其墓道大明義士文學熊維撲墓有與泰

來同時起師于臨川者為曾亨應字子家臨川人以崇禎甲戌

進士厯官吏部郎中主選忤㫖免乙酉南昌就欵亨應募土人

城守未經練習敵至散者幾半守禦單一戰不勝陣殁長子有

筠同日殉父而大應子家之兄也明經任潯州太守北師入粤

潯城破逮大應至梧州方中澗袖楊歩入帥門大𥬇曰此吾死

所矣遂及難又永豊縉紳詹兆恒猝起兵邑中亦死於亂