Page:Sibu Congkan Sanbian131-闕名-弔伐錄-2-2.djvu/19

此页尚未校对


國相元帥遂引重兵方此沍寒衝冐勤勩頓師之乆

不急攻城出於寛仁良用感戢所諭欲令親信往議

事宜遣皇伯士説大臣馮獬前去載念惠好之厚更

望曲全終始冬序方深倍惟調衛白

   士説等充報謝使書

靖康元年十一月二十一日大宋皇帝致書大金國

相元帥近者專使之還已有謝懇逺勤旌𮪍乆駐郊

坰方此凝寒匽薄匪易内深慙灼良所不皇至於臨

城攻撃頗緩尤仭来意出於寛仁極於懷荷載惟通

和之乆徳業已深更兾始終便爲解圍永固懽好今