Page:Sibu Congkan Sanbian131-闕名-弔伐錄-2-2.djvu/24

此页尚未校对


   宋求𠕂造

靖康元年閏十一月二十六日大宋皇致書于大國

相元帥軍前李若水等到特惠書誨及傳面諭指意

備悉寛仁感刻難弭巳依寵諭遣右僕射何㮚濟王

栩中書侍郎陳過庭前去請命更望𠕂造保安宗社

愛全生靈不勝恐懼哀祝之至雪候沍寒倍祈珍嗇

不宣白

   宋求哀請命書

靖康元年閏十一月二十七日大宋皇帝致書大金

國相元帥大金皇子元帥比者遣何㮚等奉書想已