Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/52

此页尚未校对


三輔黄圖卷之三

    長樂未央建章北宫甘泉宫中宫室臺殿

鴻䑓秦始皇二十七年築髙四十丈上起觀宇帝甞射

飛鴻于䑓上故號鴻臺漢書惠帝四年長樂宫鴻臺災

臨華殿在長樂宫前殿後武帝建漢書成帝永始四年

長樂宫臨華殿災温室殿按漢宫殿䟽在長樂宫又漢

宫閣記在未央宫

長信宫漢太后常居之按通靈記大后成帝母也后宫

在西秋之𧰼也秋主信故宫殿皆以長信長秋爲名又

永壽永寧殿皆后所處也成帝母王太后居長信宫

    右長樂宫