Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/64

此页尚未校对


梁山宫梁山好畤界即禹貢云壷口治梁及𡵨又古公

踰梁山于岐下及秦立梁山宫皆北山下也史記秦本

紀始皇三十二年幸梁山宫即此也

黄山宫在興平縣西三十里武帝微行西至黄山宫即

此也

回中宫史記秦始皇二十七年廵隴西北地出笄頭過

回中漢書文帝十四年匈奴入蕭𨵿殺都尉燒回中宫

侯𮪍至雍武帝元狩四年幸雍通回中道遂北出蕭𨵿

又有三良宫相近

集靈宫集仙宫存仙殿存神殿望仙䑓望仙觀俱在華

隂縣界皆武帝宫𮗚名也華山記及三輔舊事云昔有