Page:Sibu Congkan Sanbian132-張元濟-三輔黃圖-1-1.djvu/98

此页尚未校对


    南北郊

天郊在長安城南地郊在長安城北所属掌治壇墠郊

宫歳時供張以奉郊祀武帝定郊祀之事祠大一於甘

泉圜丘取𧰼天形就陽位也祀后土於汾隂澤中方丘

取𧰼地形就隂位也至成帝徙泰畤后土于京師始祀

上帝于長安南郊祀后土于長安北郊

    社稷

漢初除秦社稷立漢社稷其後又立官社配以夏禹而

不立官稷至平帝元始三年始立官稷於官社之後

祭祀志云黄圖載元始儀甚悉今本無合入元始四年宰衡莽奏曰帝天之義莫大於承天承天之序莫重於

郊祀祭天於南就陽位祠地於北就隂位圎丘象天方澤𧰼地圎方因躰南北從位燔燎升氣瘞埋就𩔖牲欲