Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/115

此页尚未校对


逓北隄侵嚙漸崩不預治恐夏霖雨水泛貽害民居工部移文上都分部施

行七月二日右丞相塔失帖木兒等奏斡耳朶思住冬營盤為滦河走淩河水衝

壞将築護水隄宜令樞宻院発軍千二百人以供役從之

河間河在河間路界泰定三年三月都水監言河間路水患古儉河自北門

外始依舊䟽通至大城縣界以洩上源水𫝑引入鹽河古陳玉𢃄河自軍

司口浚治至雄州歸信縣界以導淀濼積潦注之易河黄龍港自鎻井口𨳩

鑿至文安縣玳𤦛口以通濼水經火燒淀轉流入海計河宜䟽者三十處總役

三萬三十日可畢是月省臣奏準于旁近州縣𤼵丁夫三萬先詣古陳玉

𢃄河㝷以歳旱民饑役興人勞罷候年登為之

冶河在真定路平山縣西門外經井陘縣流耒本縣東北十里入滹沱河元貞

元年正月十八日丞相完澤等言徃年先帝嘗命開眞定冶河己𤼵丁夫人

役適值先帝昇遐以聚衆罷之今請遵舊制俾卒其爭從之皇慶元年七月二

日真定路言龍花判官荘諸處壞隄計工物申請省委都水監委官相視㑹計