Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/120

此页尚未校对


文宗紀至順三年七月乙亥命僧于鐵幡竿脩

佛事 郭守敬傳大德二年召守敬至上都議

開鐵幡竿渠守敬奏山水頻年暴下非大為渠

堰廣五七十歩不可執政吝扵工費以其言為過縮

其廣三之一明年大雨山小注下渠不能容漂

没人畜廬帳幾犯行殿成宗謂宰臣曰郭太

史神人也惜其言不用耳

世祖紀至元二十六年四月庚午沙河决𤼵民築

堤以障之 七月癸卯沙河溢鐵燈杆堤决

王思誠傳起太中大夫河間路總管磁河水頻

溢決鐵燈于鐵燈于真定境也召其邑吏責而