Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/14

此页尚未校对


崑山顧亭林先生著作富矣予𠩄見栞本惟左傳杜

解補正九經誤字石經考金石文字記音學五書呉

才老韵補正日知錄譎觚十事昌平山水記山東考

古錄京東考古錄救文格論雜著詩集文集數

餘種而已其𫝊冩行世者自天下郡國利病書外不

多見間讀其文集有天下郡國利病書序肈域志

序竊疑兩書何以一存一佚書之𩔰晦殆有幸有不

幸耶乾隆己酉九秋友人張秋塘以天下郡國利病書原