Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/150

此页尚未校对


香河縣 邑境濵河東南運艘從是以逹京通而地窪沙積不得不役民治之

𡻕設百夫堤障狂瀾以五十五夫䟽濬運道民苦勞費官苦省成交困矣又有

䕶運兵夫数十名每重載經過輒荷戈從之輪轉撥防終朝逹旦此白河之苦

也而新河剥船兩項物力更交征焉先是選丁夫三百三名徃任新河桃穵之

役旋稱不便已之但按丁索錢觧工部于彼䖏募役是皆有身之為累耳鈔関

剥舡分派百七十七𨾏于本縣縣選有力者領之故事每船正頭一名有朋户

一二名可幇一両貼户三四名可幇一兩八錢以資修艌更報拘追無端騷擾

至四十六年倉院王 題准裁去朋貼止用正頭于通濟庫領銀修艌民困少

蘇縣界去塩塲路甚近塩多𥝠販價賤民不樂買商塩至萬曆九年間以商

塩難行塩課未完則官不得考滿商塩到本縣按丁派散每塩十六斤定價一

錢官為追比商𭣣價訖縣官方報完遂為例太僕寺𭔃養馬本縣原額六百

九十疋嘉靖四十二五年節經按院題减一百六十疋今五百三十疋𭔃養五

百三十户十社屯置十群群有長有醫獸其草料銀通縣均派每地六頃五十