Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/153

此页尚未校对


 五十名成化八年将各屯軍調發石塘古北二路防𫟪嘉靖三十二年将官下

 舎餘抽垜新軍五十三名調發石塘路防守家屬隨住月粮布花各路造支本

 衞止存老㓜餘丁三百餘名今漸消弱按自永樂𥘉撤大寕都司命以屬衞

 散屯内地而邑始有衞凌夷至今日名亡者什七實𣳚者什九戎政之弛莫可

 詰問矣