Page:Sibu Congkan Sanbian134-顧炎武-天下郡國利病書-50-02.djvu/124

此页尚未校对


 戡定营 緯武营 戢武营 南部五营属縂兵王世欽 寕 武营

 㐮武营 定武营 耀武营 龍武营 北部五营属縂兵尤世威

振武营 𡚒武营 英武营 雄武营 翼武营 前部副

将五营趙率廣武营 宣武营 肅武营 壮武营 彰武

 营後部副将五营 驃 武营 驍武营 捍武营 㨗

 武营 衝武营一片石五营 招武营 徤武营 靖武

 营 經武营 脩武营 以上閣部孫公承宗定自天啟五

 年至崇禎四年更換营制因東援官SKchar陣亡文卷無存難稽

崇禎五年酌定营制 驃𮪍营 鎮標内丁营 驍𮪍左营

驍𮪍右营 本道標下飛𮪍营 鎮城中营 鎮城左营