Page:Sibu Congkan Sanbian135-顧炎武-天下郡國利病書-50-03.djvu/76

此页尚未校对


村東注或注南樂縣覇王溝北張舖小支河萬曆二十九年知縣

江騰蛟㑹同南楽知縣卽舊河身小加挑濬水直東下今居民率

佃治其間河身漸為平陸矣按郡志云硝河十之三自飲牛口注

衞十之七自梅家口注衞與今經流不大同姑記扵此

潼河隄丨隆慶五年知縣李本意築南接樓底舊隄自老隄頭止

約三十里北接龍王廟舊隄自艾家口止約二十餘里

華侯隄丨起縣西關隄北隅至囬隆九十里嘉靖二十七年

甄侯隄起駢村新河口至内黄田石界約百里有竒嘉靖三十四

年築 金隄𫝑如岡嶺自東南入縣界漢書曰河决酸𬃷東潰