Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/143

此页尚未校对


𣈆爲馮跋所據元魏道武帝都雲中舊西京也於此置文德縣後周陞爲武州仍置縣僖宗改

為毅五代後唐復為武州明宗又改為毅州廢帝仍曰武州改名歸化末年改爲德州天眷二年改宣德州

隸大同府大定七年改宣化州又明年復改爲宣德州𥘉爲宣寧州乙未年改為山西東中綂元年改爲宣徳府屬上都

 本朝未立

 宣德縣

元魏道武於此置文德縣歷代因之改為宣德縣倚郭 本 朝未立

 宣平縣

本宣德縣之大新鎭承安二年以大新鎭為宣平縣移治於縣界之辛南莊置 本 朝未立

 順聖縣

本古安寨軍五代廢爲永興縣地石𣈆時地入契丹後因高勲鎭幽州分永興縣置順聖縣屬弘