Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/155

此页尚未校对


本徒河縣地在營州東北屬青山縣開泰二年徙其部落於𣵠州范陽縣置金源縣取金甸子以為名

 本 朝未立

 惠河縣

本歸義州地總章中有海外數百部落降附於此置歸義州以居之隷幽州都督後爲奚所據徙漢民數百户於上京東

兔兒山下創城以居之號曰惠州天輔五年州罷為惠和縣承安二年復置治神山縣復改爲惠和縣隸本路

本朝未立

 武平縣

本沃州地太租俘漢民散居以其地不可耕植因建城池以遷之號曰新城宣帝綂和八年更爲武安州罷州為武

 本 朝未立

 龍山縣