Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/160

此页尚未校对


山等縣來屬甲戌歲陞爲興勝府丙子歲仍改高州隸大寜路 本 朝未立

瑞州

禹貢冀州之域星分尾度 商孤國地春秋入於山戎戰國隸幽州屬遼西郡

爲𨖚州地𣈆慕容皝置集寜縣煬帝復爲遼西郡貞觀十年於營州界置營州都督咸亨𥘉改爲瑞州

萬歲通天二年遷於宗州神龍𥘉還隸幽州五代州邑竝罷開泰初女眞五部歸焉遂建城以居之號曰來州置來貞

天德三年改爲宗州太和六年復改瑞州至元六年縣竝省 本 朝未立

廣寜路

 親領 縣二 所四

  閭陽縣 望平縣

  廣寜舊千户所 鍾秀舊千户所