Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/163

此页尚未校对


 凌川

本新茂州辛亥嵗始置千户所取凌川爲名至元六年併入閭陽縣十五年復析置千户所 本 朝未立

 遼鎭

爲西天會七年州爲遼鎭壬寅嵗置遼鎭千户所辛亥嵗隸廣寜至元五年省入廣寜十五年立遼鎭

十户所仍隷廣路寜 本 朝未立

瀋陽路

挹婁故地也渤海大氏建定理府都督瀋定二州管領定理平丘等九縣北為瀋州地也定州與縣竝罷卽瀋

州爲興遼軍節度改爲昭德軍節度大定中又改曰顯德軍領樂郊等五縣丙子歲高麗神騎都領洪福源率西京都

䕶龜州四十餘城來降壬寅歳高麗國復叛明年洪福源引衆拔歸乃徙民散居遼陽瀋州𥘉創城郭置司僑治遼陽故城中綂二

年改爲安撫高麗軍民總管治瀋州元貞二年併兩司為瀋陽等路安撫高麗軍民總管府仍治遼陽故城本朝未