Page:Sibu Congkan Sanbian136-顧炎武-天下郡國利病書-50-04.djvu/78

此页尚未校对


居茹女祁並省餘八縣存𣈆武帝太康元年

分郡地置廣甯郡以沮陽居庸縣屬上谷下

落𣵠鹿縣屬廣甯餘為鎮分屬魏高祖太

和元年合上谷廣𡩋為東燕州改下落曰文德

陽原曰長寜餘仍舊後又扵長寧東置安塞

今順聖東城劉守光破𣈆王軍于此齊顯祖天保九年改東

燕州為北燕州置長寜永豐二郡𣵠鹿西屬長寧東屬永豐

 隋文帝開皇七年名易州為上谷郡省北燕

州以諸縣屬𣵠郡尋增置油雲陽壽開陽三