Page:Sibu Congkan Sanbian137-顧炎武-天下郡國利病書-50-05.djvu/52

此页尚未校对


 計三萬餘丈深闊皆與江同又新華涇塘六磊塘嬰竇湖烏泥

 涇入浦而髙鄉之旱亦免

成化八年置僉事于浙江專治蘇松等府水利正徳八年改設兵備副使兼水利

弘治七年 命工部侍𭅺徐貫開吳淞江并白茆等塘

 貫奏曰竊見嘉湖常鎮水之上流蘇松水之下流不浚無以開

 其源下流不浚無以導其歸於是督同委官人等将蘇州府吳

 江長橋一帶茭蘆之地䟽浚深闊導引太湖之水散入澱山陽

 城昆承等湖又開吳淞江并大石趙屯等浦洩澱山湖水由吳

 淞江以逹于海開白茅港并白魚洪鮎魚口等處洩昆承湖水

 以注于江又開七浦塩鐡等塘洩陽城湖水以逹于海下流䟽

 通不復壅塞開湖州之漊涇洩天目諸山之水自西南入于太