Page:Sibu Congkan Sanbian137-顧炎武-天下郡國利病書-50-05.djvu/83

此页尚未校对大明弘治八年令浙江按察司管屯田官帶管浙西七府水利仍設

  主事或郎中一員專管三年更代

 正徳九年設𭅺中一員專管蘇松等府水利

 十二年遣都御史一員專管蘇松等七府水利

 十六年遣工部尚書一員廵撫應天等府地方興修蘇松等七府

  水利浙江管水利僉事聴其節制尋設𭅺中二員於白茆港吳

  淞江分理開濬

 嘉靖三年罷蘇松等府管水利𭅺中仍行浙江管水利僉事帶管

 六年令廵撫官督同水利僉事用心整理蘇松水利毋得虗應

  事

 十三年令各處按察司屯田官兼管水利