Page:Sibu Congkan Sanbian138-顧炎武-天下郡國利病書-50-06.djvu/10

此页尚未校对


升縣望管鄉五十

崑山縣在郡東七十里地名全呉水名新陽貞觀十三年分在呉

縣東置縣南一百九十部有晋将軍𡊮山松城隆安二年築時為

呉郡太守以禦孫恩軍在滬瀆池濵半毁江中管鄉二十四

常熟縣在郡北一百里晋建安二年分吳縣海虞置本號海虞縣

至唐貞𮗚九年改常熟縣北一百九十歩有孔子弟子言⿲亻丨匽宅中

有聖井濶三尺深十丈傍有盟即壇盟北百歩有浣沙石可方四

丈縣北二里有海虞山仲雍固章並葬山東嶺上闔閭三子長曰

終纍婚齊女蚤亡亦葬此山山有二洞穴穴側有石壇周逥六十

丈山東二里有石室太公吕望避紂之處山西北三里有越王句

踐廟郭西二里有夫差廟拆姑蘇臺造管鄉二十四