Page:Sibu Congkan Sanbian138-顧炎武-天下郡國利病書-50-06.djvu/11

此页尚未校对


華亭縣在郡東一百六十里地名雲間水名谷水天寳五年置盖

晋元假陸遜宅造池亭華麗故名有陸遜陸機陸𤦛三墳在東南

二十五里横山中有鶴鳴鶴戾玄鶴管鄉二十二

海鹽縣在郡東南二百二十里地名殷水水名福見秦始皇二十

六年置陷為柘湖又改武原縣陷為當湖隆安五年改東武洲移

在故邑上咸康七年改禦越復號海塩縣陳貞明元年割屬塩官

廣德七年𨽻歸嘉興景隆二年重置光天二年開元五年刺史

張廷珪奏請重置縣東十一里有晋穆帝何皇后宅十五里有公

孫挺陳開强顧冶子三墳俱事齊景公勇烈有功於景公為晏子

 以桃二顆令言功三人同日而死葬扵此縣東南三十里有秦

柱山有五百童女避秦始皇難於此後竝得仙縣西五里有㑹骸