Page:Sibu Congkan Sanbian138-顧炎武-天下郡國利病書-50-06.djvu/19

此页尚未校对


明照水徹天明日覩二石神像浮水上衆言曰水神也以三牲日

祝迎之像背身泛流而去時郡有信士朱應及東陵寺尼率衆香

花鐘磬入海迎之載入郡城像至通玄寺前諸寺競争数百人牽

拽不動衆議玄像應居此寺言畢数人舁試像乃輕舉便登寳殿

神驗屡彰光明七日七夜不絶梁簡文帝制石佛碑曰有迦葉佛

維衞佛梵字刻於像背唐東宫長史陸柬之書碑載𥘉元年則天

皇后遣使送珊瑚鏡一面鉢一副宣賜供飬兼改通玄寺為重雲

開元五年兼賜金魚字額舊通玄寺移鹽官縣東四十里鮑𭅺

市其後像失一軀後人造一軀以竝之 龍光寺梁天監二年

紫光祿大夫  舎宅置陸柬之書額 永定寺梁天監三年蘇

州刺史呉郡顧彦先舎宅置陸鴻漸書額 宴聖寺梁天監三年