Page:Sibu Congkan Sanbian139-顧炎武-天下郡國利病書-50-07.djvu/81

此页尚未校对


 集賢涇已上官塘西界至城以北之水 朱 涇自秀州塘分支貫中市 橋東流絶驅塘至張涇東為横涇又東為蕩涇 黄

為南境巨川其首日漢潦涇受黄橋斜塘及秀州塘水東流至詹家匯為𤓰涇塘演迤而東凡南北兩涯之水皆入焉至鄒家寺折而北流趋

上海東西兩涯之水皆入焉東北㑹呉柗江以入于海爪涇塘有東西二渡入上海界有黄浦渡髙昌渡 ○ 按府志黄浦上源自黄橋斜塘

來黄橋斜塘自三泖來其上為澱湖為急水港為白蜆江又自柗江分派而來至入海䖏約二百五十餘里比呉柗婁江皆闊大故論者指此為東

 南 錢塘張涇 米市塘官紹塘 御史涇 泖涇 南俞塘

塩鐡塘 北俞塘駟馬塘 洞涇 張涇已上官塘以東郡城以南至東北入浦諸水 界

在縣西南平湖縣之北 横 泖 胥浦塘 新運塩河在裏䕶塘外自金山衛城北流至張堰鎮西為張涇

衛故小官塩塲也𥘉在查山東後以風濤之險改浚於此人呼其東為舊河其北即古柘湖地已上風涇以南循海而東北流入浦之水

田賦 宣徳五年二月二十一日 敕諭各䖏舊額官田起科不一租粮

既重農民弗勝自今年為始每田一畆舊額納粮自一斗至四斗者各减