Page:Sibu Congkan Sanbian140-顧炎武-天下郡國利病書-50-08.djvu/48

此页尚未校对


是平江伯陳瑄言江南民運粮赴臨清等倉(⿱艹石)與官軍兊運加耗

與之民免劳苦得以務農軍亦少有嬴利命侍𭅺王佐徃淮安與

瑄等再議以為可行 上復命群臣議至是吏部尚書蹇義等議

奏其法寔便軍民加耗之例請每石湖廣八斗江西浙江七斗南

直𨽻六斗北直𨽻五斗民有運至淮安兊與軍運者止加四斗如

有兊運不盡令民運赴原定官倉交納不納兊者聴自運官軍𥙷

数不及仍於揚州衛所備倭官軍内摘撥其宣徳六年以前軍吿

漂流運納不足者不為常例許将粟米黄豆小麥抵斗於通州上

倉軍兊民糧請限本年終及次年正月完就出通関不許遷延妨

誤農業其路逺衛所就與本都司填給勘合從之

 萬暦庚戌華亭聶公紹昌𭣣兊議 𭣣兊之役不苦於𭣣之難

 苦于兊之難而其实兊之多費繇于𭣣之不精盖漕軍見米之