Page:Sibu Congkan Sanbian140-顧炎武-天下郡國利病書-50-08.djvu/5

此页尚未校对


 查馬草豆料之故

國𥘉光禄寺犧牲所御馬監并象馬牛羊房等草料俱於民間照

田糧科徴觧納官軍草料亦如之洪武二十五年以百姓供給艱

難令北平等處衛所官軍不知草束自采野草備用自後遂有秋

青草事例宣徳以来通命在京在外軍衛有司量𣲖軍夫采打置

塲𭣣納與民納草相兼支用而其因時制宜措備支給法亦不一

其黄黒豆等料即于稅糧内折徴不更載此馬草之徴所自始

 查一條鞭之故

徃時夏税秋粮及丁銀兵銀役銀貼役銀種種名色不一或分時

而徴或分額而徴上不勝其頭緒之碎煩下不勝其追呼之雜㳫

嘉靖四十年侍御龎公尚鵬按浙改作一條鞭法最稱簡便直