Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/22

此页尚未校对


詳治所志云在石頭城地史載呉興郡西金陵本呉興西境也案

孫皓割㑹稽丹陽地置呉興郡治烏程領十縣西北至于濳故鄣

安吉而止距金陵不啻四百里謂金陵爲呉興西境可乎史謂呉

興郡西正指故鄣縣非石頭城也

文獻通考云呉主孫權𥘉鎮丹徒謂之京城後都于秣陵改爲建

業金陵圗考亦云建安十三年孫權領丹陽郡自宛陵還治秣陵

改秣陵爲建業郡在淮水南案呉志建安五年曹公表權爲討虜

將軍㑹稽太守屯呉九年權弟丹陽太守翊為左右所害以從兄

瑜代翊十四年劉備表權行車𮪍將軍領徐州牧十六年權徙治

秣陵明年石頭城改秣陵爲建業是權未嘗領丹陽郡亦未嘗鎮

丹徒也徙治秣陵爲建安十六年