Page:Sibu Congkan Sanbian144-顧炎武-天下郡國利病書-50-12.djvu/14

此页尚未校对


陽之民不講陂而日惟市井刀錐之競無百年之家愚不知其説及𮗚

韓信傳云信不䏻為啇賈又不能推擇為吏則山陽之民貧由不為農

太史公已灼知之矣

獻帝建安四年下邳陳登為廣𨹧太守治山陽築塘為田民享其利號

曰陳公塘按史登有威名性兼文武其所築豈止扵真州凡淮揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)之塘

堰必皆其遺惠也淮安舊志云宋楚州司戸㤗軍李孟傳加葺境内徐積墓脩復陳公塘有雚溉之利則楚州境内亦有陳

公塘矣宋紹興九年錢冲之所修陳公塘李盂傳為之記則在真州者也考之地𫝑西髙而東下壽在西

揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)在東水直瀉去何利之有公之為塘自夀而来不止一重水有畜

洩髙卑皆得其利三國兵争空江淮之地而不居呉始經营揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州之田

魏復⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾而取之晋祖逖荀羡謝玄圗取中原俱屯淮隂謝安牧揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州興

召伯埭以屯㕥漕陏之平陳乃開山陽瀆以備廵幸而隄以御名唐因