Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/107

此页尚未校对


十年侍𭅺王以旂議設今閘髙家灘水閘 淺舖一十五所夾溝淺白廟兒淺許

家淺白洋圈上淺白洋圈下淺梁山淺垞城淺秦梁洪淺新洪淺九里溝淺狼屎溝淺青田淺乾谷堆淺白洋淺李家溝淺

吕梁洪工部分司在洪東㟁向西提督本洪主事蒞政之所本洪在州城

東南五十里上下二洪綿亘七里洪中諸石森列如齒水脉勁疾遇險怒

號白浪騰沸一瞬数里為南北至險焉唐宋䟽鑿修治遺跡並與徐洪同

 本朝成化八年主事張逹修砌石堤上洪長三十五丈下洪長三十六丈十六年主事費

瑄修築堤𭐏嘉靖二十一年主事徐有譲修砌石堤 吕梁上閘下閘在

洪南北俱正統中𠫵将湯節建議設後壊嘉靖二十年侍𭅺王以旂議復

 淺舖七所黄鍾集淺石橋淺孟城湾淺侯家石淺房村淺龍塘淺䨇溝淺

沽頭工部分司在沛縣治南二十里泗河東岸提督胡陵城諸閘座主事