Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/109

此页尚未校对


積水閘四座留城閘属徐州轄金溝口閘在沛縣治南八里薛河併昭陽湖水入漕之䖏昭陽湖閘見本湖下鷄鳴䑓閘在沛縣

治東北五十五里河北岸 蓄 水昭陽湖在縣治東北八里縈廻八十餘里北属滕縣南属沛縣永樂八年於湖口建石閘於東西

二湖口建板閘成化八年改為石閘弘治七年重修遇漕河水涸開閘放湖水入薛河由金溝口閘逹于漕河湖所受水不一北沙河出滕縣北龍

山西南流經魚䑓縣境入湖辛庒橋河出滕縣西南五十里南流十里入湖漷河出滕縣界西南入湖荆溝泉出滕縣東北十五里泉眼百餘水流

迅急西南流八十里至辛庒橋漫流為澤正統六年叅将湯節開渠十里引水入湖塞其両流故道復於此岸建囬龍以鎮之草厰窰厰

六座沛縣金溝鷄鳴䑓各一座蕭縣豐縣各一座碭山縣二座

按漕河經流徐沛之境凡二百里有竒自沙河至謝溝一百六里為沛縣境自謝溝至䨇溝一百二十五里

為本州境其支流入漕在沛境者三曰泡河上通賈魯新開黄河流經單縣至本縣飛雲閘橋入漕河盈涸不常

曰薛河自滕縣東髙薛二山之間來西南流二百里㑹南沙河玉華等泉由金溝口閘入漕河曰鷄鳴䑓東小河

治東北五十五里源出滕縣三里橋泉併七里溝泉西南流百餘里至鷄鳴䑓東入漕河𥘉二泉之水漫流為澤正統六年漕運叅将湯節始開渠