Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/114

此页尚未校对


河道但二洪一向黄水浸漫年乆一旦水落石出而清河一帶淺涸人心

乍見不能無異其實則故河也盖自淮逹濟由㑹通以至衞河一路堤防

只恐黄河之水衝入爲漕河之害今徐二洪以下一向反用黄河之水而

忘其故及水不來則用工挑濬以引之日望其來而不可得此即所謂以

病爲藥也如酒本傷人之物而躭酒者一向沉溺於酒反以酒爲生一不

飲酒即欲死矣此非今日漕河之喻乎

嘉靖十五年總理河道右副都御史李如圭題切惟黄河𤼵源具載史傳

今不敢煩瀆姑自寕夏爲始言之自寕夏流至延綏山西両界之間両岸

皆髙山石麓黄河流於其中並無衝决之患及過潼関一入河南之境両

岸無山地𫝑平衍𡈽少沙多無所拘制而水縱其性兼之各䖏小水皆趨

於河而河道漸廣矣方其在於洛陽河内之境必東之𫝑未嘗拂逆且地