Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/24

此页尚未校对


治西南一里徃寳應上関渡在來逺坊西下関渡舊淮隂驛後望亭渡在楊興村桃花渡在永豊村平河渡

 故晋渡俱故城村侍家溝渡西南百 十里侍家溝旴𣅿官路清河渡西五十里天妃廟黄河顔家河渡

自清江浦東下十里草湾分而為二其南舊道繇鉢池山過淮安府城下安東其北自草湾分流過朱家嘴新河口共十五里至顔家渡又二十五里頭舖與

舊黄河合流又十里抵安東縣清江浦渡上下多䖏

塩城 沙溝海口寨即今沙溝營分兵防守朦朧渡治西北一百三十里石䃮口渡東門外一里廣惠䃮

在縣治東門外二里舊捍海潮名曰波湫遇運河水溢則從此决入海以殺水𫝑每夏秋海水溢入運河傷田苗尋築尋衝决宋淳熙六年教授劉煒攝邑始

甃磚石名曰廣惠䃮紹興五年知縣徐挺之重洪武二十九年主簿蔡叔瑜重脩今又壞大通䃮縣治北門外三里洪武二十九年主簿蔡叔瑜

岡門鎮堰自岡門至新河轉至侍其汊皆有古堰每𡻕春塞秋開以便灌田徑口堰縣治西二十一里岡門鎮西東臨運河西逹馬

鞍湖以通商賈侍其汊縣治西北一百里長三都𡻕旱則塞之以資灌溉遇潦則决之入射陽湖范公堤一名捍海堰去治東門外二里

南接泰州海門北至仁一都沙浦延袤七百餘里𨽾本縣三分之一宋天聖四年范仲淹監泰州西溪塩税建議修築以却潮汐衝擊之患