Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/46

此页尚未校对


潮落則减鑰匙河分二派一派西北行六七里至胥浦直接銅山源一派折而南行里餘為上口入于江懐子河

方輿勝覧云真州有懐子河即今帶子港以北闊䖏宋向子諲欲于帶子港作一𭐏以復懐子河故道者此也河西為盧家堰前為

安撫司𭐏伊婁河見江新𭐏河在縣東十里新景泰五年 塘  北山塘 茆家

山塘二塘俱北城濠外一里許左為宋方運判所築右為袁知郡所築長亘北山下東西分引水港入濠潜為水櫃以遏截金

虜州城亦保而免焚掠兩塘舊有石𭐏瀦水可溉田五百頃今俱堙廢陳公塘舊在縣北東三十里漢廣陵太守陳登鑿

以資溉周紆九十餘里散為三十六SKchar攷其塘西北依山東南面水漢魏間已設隄障唐宋轉運時嘗修築八百九十餘丈置斗門

石䃮各一塘溢則引之濟運宋開禧丙寅北虜将犯儀真總轄唐璟決塘水𬒳真之東北境莾為巨浸金虜登焦家山望之知不可

越遂退真民頼免焚蕩嘉定間運判方信孺為璟建祠塘側 國朝嘉靖間漕臣建白請修復陂障廣瀦蓄備漕河然塘乆為軍民

占佃萬餘畆前代石䃮悉為民家砧碮砌甃之具凢諸建白悉罷議矣按唐書號敬變陂縣志謂百姓受此塘之利爱而敬之因名