Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/6

此页尚未校对


今人呼揚子江不知所由名案隋江陽縣有揚子宫遂名揚子鎮

唐改為揚子縣南唐改揚子為永貞縣宋復為揚子縣後陞為眞

州治揚子政和七年賜名儀眞揚子江之名以此

泗州有水母廟又有水母井世謂為龍母鎻于此井案禹因淮水

不寜鎻支無祁于龜山之下則是水禽非龍母也

淮安有桃源縣縣内有桃園驛不知所由名唐宋以前俱無此縣

想元以後所置也或謂桃源卽桃花源陶靖節所記者大謬桃花

源在常德府武陵西或謂爲𤣥德結義處尤謬桃園在𣵠州