Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/64

此页尚未校对


北通射陽湖東接馬長河 堰  北堰州治城北四里瀦運河水建炎中移在北門外紹興年守王楊英於清化橋南

創開運河支流直近城北嘉祐年守王純臣欲固裏濠别為堰于下濼廵簡司前姜堰州治東四十五里天目山前瀦運河

水北至西溪通運塩以逹上河宋嘉祐年守王純臣移堰近南宋荘側宣和年大水移羅塘港近運河即今姜堰 閘

丁溪閘州治東北一百四十里白駒閘州治東北一百七十八里以上二口萬曆壬午廵按御史姚士𮗚海防兵

備舒大猷郡守李𥙿建 按 泰州運塩河以南為上鄉田地無㡬其十七皆

在東北下鄉每霖潦暴集下鄉輒受渰漫乃漸由諸塩場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)出海口

水之所趨誰能強之而興化民以為曲防病隣悖矣詢之土人水

自運塩河東來每遇𩆍雨宜決白塔芒稲二𭐏以分洩之固閉下

河𣷉洞無令横溢則猶可救濟下鄉或當旱年則宜築塞二河塞