Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/74

此页尚未校对


肅寕夏粟石直銀二錢而𫟪以大𥙿宣徳中施大惠于天下𡻕遣

御史督視塩法令各運司查中塩商年逺事故無子孫支給者行

原籍官司每引給資本鈔二十定SKchar䘏之正綂𥘉令淮浙貧𫁘有

餘塩官給米麥𭣣之竈丁𨓱移者塩課司覈實停其徴又令客商

守支年深不得塩者聼以十分為率支淮塩四分其六兊于山東

運司不願兊者聼守支諸所為𨼆恤商竈甚厚其後始分為常股

存積常股者商人中納依次守支之塩存積者積塩在塲遇𫟪

急增價開中越次而放支之塩也存積行而常股益艱滯商人有

守𠉀数十年老死不得支而兄弟妻子代之支者矣正綂十三年以前令兩淮

塩課以十分為率存積二分常股八分以後存積增至四分景泰元年又増至六分天順中御史李宏請照正綂十四年例先儘派