Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/107

此页尚未校对


 湖蘆二河可代為用前項䈒泥捞淺之議相應報罷先年所開丁溪海河老

 竈馮逮等當河中路剏建一閘名馮家閘口小束水不能䟽通此軰因以為

 利下板阻船毎𨾏索銀三分始放徃來苦之相應拆缷取石别用乃若東唐

 河見在行水夏胥溝何垜場烟墩港俱路逺費多開之無益應置而不講矣

 職又查得萬曆五年髙家堰大壊淮水南徙諸湖泛漲䝉 前漕撫部院呉

  移文本府開𤓰洲儀真二閘穵郡城東之沙𭐏及芒稻河𭐏不数日而河

 水减二尺許湖水减一尺許自此芒稲河之名始著又慮𥝠塩從此入江扵

 河中釘品字樁止令通水不令通船至今頼以洩水而沙𭐏則旋即築塞𤓰

 閘則粮運過盡例不復開為今若開沙𭐏釘木樁如芒稻河通水而不通船

 再開𤓰閘亦釘以樁視湖水之增减為啓閉則湖水南流愈多减閘之水自

 殺此不費一錢而得両洩之㨗徑是亦一時之𫞐宜也淮安北隄如范家口

 建議栁浦湾䓁處係上流要害上年范家口决直SKchar射陽湖中四散漫衍六