Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/3

此页尚未校对


於真楚泰州髙郵軍置斗門九十以蓄泄水利神宗熈寕七年詔濬真州

運河元豐二年詔濬淮南運河自邵伯堰至儀真凡十四節按䢴溝舊逹六合入江今六合江口巳堙為平沙而䢴

溝入江則一由揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)子橋南入伊婁河至𤓰洲一由揚子橋西過石人頭至儀真其揚子橋之北則經府城南門東過鈔関復北至湾頭以逹邵伯諸

湖至黄浦入山陽故自雍熈而後所開濬者皆此河也徽宗宣和二年九月以真揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)運河淺澁委𤼵

運使陳亨伯措置三年春詔𤼵運使趙億以車畎水運河亨伯於真州𤓰

洲海陵河口作三𭐏向子諲議於真州太子溝作一𭐏以復懐子河故道於𤓰洲河作一𭐏以復龍舟堰於海陵河口作一𭐏

以復茱萸待賢堰使諸塘水不為瓜洲真泰所分又於牝神相近作一壩𫞐閉滿浦牐復朝宗牐則上下無壅矣亨伯用其言是後滯舟皆通利云

孝宗淳熈十年開真州大横河以便江舟𫇢泊元都于燕軍國之需悉仰給於東

南粮道自浙西涉江入淮而上故大徳泰定之間屡濬真揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)漕河取鈔於

塩商以為傭直 國朝設工部都水司官掌天下陂池川瀆之政令洪武