Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/4

此页尚未校对


九年甃湖隄以捍風濤十六年重建儀真五𭐏與清江惠橋南門裏潮之

諸閘以蓄洩河水 成祖遷都講求河政日益精詳𡻕漕東南米四百萬

石皆由江入䢴溝亂淮而渡上清口經徐吕二洪泝沁泗順流而過漳御

直沽泝白河抵潞以逹于京師命大臣以⿰糹⿱丿㤙 -- 總理其事永樂七年平江伯

陳瑄開揚州白塔河尋廢在府城東七十里置閘凢四江南粮船由常州府西北過江自白塔河至茱茰湾入漕河以省

𤓰洲盤𭐏之費成化十三年因徙鈔関於湾頭鎮其後河道淤淺反洩漕水且𥝠塩從此入江莫可防禦遂廢弗濬鈔関復舊正統間重

𠇊 -- 瓜洲十𭐏成化三年定濬儀真𠇊 -- 瓜洲二港之例先是儀真𭐏下黄泥灘直河口二港𠇊 -- 瓜洲𭐏下

東西二港江潮徃來通沙填淤潮不登𭐏船不能行是年始定每三年冬月江涸之時𤼵軍民人夫挑濬一次復建江都朝宗上

下二閘儀真羅泗響水裏河減水諸閘弘治閘復脩通濟新閘濵江攔潮

諸閘始盡復宋人之舊而以主事監之嘉靖四年改脩𠇊 -- 瓜洲之留潮閘曰