Page:Sibu Congkan Sanbian148-顧炎武-天下郡國利病書-50-16.djvu/112

此页尚未校对


尉氏 古亭城在縣東南大齊保唐武徳四年安撫使任𭹹於古亭城置康

隂縣至貞𮗚元年廢 蔡陂城在縣西南百堽保隋開皇十六年分長葛

昌鄢陵三縣置蔡陂城大業三年廢 向城在縣西北髙寺庄保按左傳桓

取向以與鄭者亦名向城在濟源縣西南即周向國蘇文生所𨽻之邑又南

陽府有二向城一在本府東北臨向渠春秋時許國向邑之人遷此今為村

聚一在城北六十里魏舊縣 宛陵城在縣南隗村保即古山氏城唐武徳

四年安撫使任𭹹移宛陵于尉氏縣界古山氏城以置縣貞𮗚元年廢 蔡

河故道始兼閔水自尉氏歷祥符合于蔡為惠民河又兼洧川自許田注鄢

陵扶溝合于蔡水自鄭之文隗山注臨頴歷鄢陵扶溝合于蔡凡許鄭諸水

悉㑹植木横棧及設斗門以為節其自尉氏北流至汴城入戴楼廣利門名

西蔡河唐于此置臨蔡関俱乆廢其岀陳州普濟門流經通許接舊蔡河名