Page:Sibu Congkan Sanbian149-顧炎武-天下郡國利病書-50-17.djvu/21

此页尚未校对


直言利弊臣不敢妄越特以事関民瘼之大者敬為 陛下陳之思惟國

𥘉定賦止㩀一時𡈽地之荒熟起科𥘉未嘗有所厚薄於其間也彼開封

汝寕歸徳南陽等府先俱遭兵其時地荒故其粮頗少獨懐慶一府向未

䝉亂比其地方熟故其粮頗多粮之多少不過以地之多寡為率苟如此

其地如此其粮雖至今行之亦何有不可者但年乆𫝑異而各府之荒蕪

皆盡開墾如西華縣志洪武二十四年在册地止一千九百九十四頃有

嘉靖十一年新丈地一萬九千七百七十頃有竒永城縣原地一千五

百三十頃有竒至嘉靖十一年新丈岀二萬六千六百一十九頃有竒在

二縣如此在他縣可知是土地實増倍於其舊則粮宜増而不增而顧以

其粮分洒之此輕者益見其輕也至於懐慶北枕行山南環黄河中流丹