Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/106

此页尚未校对


 西裏河卽灉河下流也䨇河口之水旣分而二其一支至縣西南紅船口入境流逕縣西北四十里岀水保北為

 五岔河口受冷荘河水北流其一支岀於雷澤至白家河入境繞金龍王廟後逕縣西比折而東流又分其一為冷莊河

 西北流逕古廩丘城至五岔河口入於灉河

 由鄆城而北入壽張縣境縣在黄河故道西北二十五里應

 管河岸南自鄆城之王亮口北至東平之魚護口長三十里

 其名為范城河又為土河

 范城河在縣南十八里卽灉河下流也由鄆城來至縣境黒虎廟逕故范城東至張秋南沙灣衝漕東決

 土河在縣南十里洪武二十四年河決陽武之黒洋山由范縣入境東流入於張秋今夏秋水盛猶可通舟

 由壽張而北為東平州境州在黄河故道東七十里西南自